top of page

למה ODT?

ODT כגיבוש חברתי

גיבוש חברתי עשוי להיערך במקומות בהם מכירים בחשיבות "רוח הצוות", והוא נפוץ בחברות מסחריות, ארגונים ומוסדות חינוך.

הדינמיקה הקבוצתית בפעילות הגיבוש מחזקת יחסי אמון וקירבה, תורמת להגברת המוטיבציה של העובדים בחברה, ולהיכרות טובה יותר של העובדים אחד את השני – היכרות שתאפשר להם לשתף פעולה בעבודה היומיומית, שהיא במקרים רבים מונוטונית.

bottom of page